ASSEGURANCES EXCLUSIVES
972 266 712 punset@punsetconsultors.com
caes

EMBARCACIONS D’ESBARJO

Gaudeixi navegant al seu gust

Perquè pugui gaudir navegant al seu gust, tranquil i amb seguretat, donem una completa cobertura tant a la seva embarcació d’esbarjo de motor o de vela, com als seus ocupants.

Al costat dels riscos més comuns i imprevisibles provocats per la naturalesa, aquesta pòlissa garanteix també la reparació dels danys que es puguin produir per altres causes i qualsevol circumstància.

Responsabilitat civil obligatòria
Mitjançant el Reglament de l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria per a embarcacions d’esbarjo o esportives (RD 607/1999), s’estableixen les condicions i límits de la cobertura de caràcter obligatori.

Responsabilitat civil voluntària
Aquesta modalitat permet adaptar els límits econòmics de la cobertura a les necessitats del client. A més, amplia l’àmbit de cobertura durant l’estada de l’embarcació a terra i el seu transport per carretera.

Defensa jurídica
Inclou les despeses i costes judicials i extrajudicials inherents a la gestió del sinistre cobert per la pòlissa i la seva defensa, fins i tot davant de reclamacions infundades.

  • Defensa penal i fiances.
  • Reclamació a tercers.
  • Assistència jurídica telefònica.

Danys propis
Pèrdues o danys directes que pugui patir la seva embarcació durant la navegació:
Naufragi, varada, embarrancada, abordatge, xoc o col·lisió amb objectes fixos o flotants, incendi o explosió i altres riscos del mar.

Ampliació de les cobertures:
Embarcació a terra.
Transport per carretera, càrrega i descàrrega.
Maniobres d’entrada i sortida de l’aigua.
Actes vandàlics o malintencionats.
Fenòmens meteorològics de caràcter extraordinari.

Modalitats:
Limitada a la pèrdua total o ampliada per a totes les avaries particulars (danys parcials). L’import assegurat s’adaptarà al valor real al mercat de l’embarcació en el moment de contractar l’assegurança.

Robatori
Sostracció il·legítima de l’embarcació assegurada, dels seus motors o accessoris de navegació, incloent-hi danys per temptativa.
Ampliació de cobertura a motors foraborda i embarcació auxiliar.

Despeses
Sostracció il·legítima de l’embarcació assegurada, dels seus motors o accessoris de navegació, incloent-hi danys per temptativa.
Ampliació cobertura a motors foraborda i embarcació auxiliar.

Accidents personals
Dirigida a tots els ocupants de l’embarcació, garanteix les indemnitzacions en cas de mort o invalidesa permanent i les despeses de curació, a causa d’accident ocorregut a bord, pujant o baixant de l’embarcació assegurada.

Assistència

  • Transport terrestre o assistència tècnic-mecànica.
  • Recerca i enviament de peces de recanvi.
  • Allotjament en espera, retorn d’ocupants i trasllat per recollir l’embarcació reparada.
  • Repatriació sanitària de ferits i malalts, retorn anticipat per defunció de familiar, suport en cas de robatori o pèrdua d’equipatges, avançament de fons.
  • Remolc per assistència marítima

Efectes personals.
Cobertura a primer risc dels danys materials soferts pels equips i objectes personals dels ocupants, a conseqüència directa de pèrdua total, avaria particular o posterior robatori de l’embarcació.

OLOT
C/ Clivillers, 30 · 17800 OLOT
972 266 712 · 972 274 563 · punset@punsetconsultors.com
RIPOLL
C/ Progrés, 1, Baixos · 17500 RIPOLL
972 700 149 · 972 700 568 · avpunset@punsetconsultors.com
Punset Assegurances Olot - Seguros Bilbao Agència d'Assegurances - Col·legiat

Punset Consultors d’Assegurances posa a la seva disposició un ampli cataleg d’assegurances per a particulars, empreses i autònoms subscrites amb Bilbao Cia. Anma. de Seguros y Reaseguros, s.a., pertanyent al Grupo Catalana Occicente, domiciliada al Pº del Puerto 20 - 4899 GETXO (Vizcaya)

Punset Consultors d’Assegurances s.l. es una Agencia d’Assegurances Exclusiva de Seguros Bilbao-Gº.Catalana Occidente, inscrita en el Registre Especial de Mediadors d’assegurances amb el núm. C0026B17797788.