ASSEGURANCES EXCLUSIVES
972 266 712 punset@punsetconsultors.com
caes

PROTECCIÓ JURÍDICA

Advoquem per la seva tranquil·litat

L’assegurança de protecció jurídica Familiar li facilita una sèrie completa de serveis jurídics que inclou la redacció, tramitació i gestió de documents, la reclamació i negociació i fins i tot la seva defensa jurídica davant els tribunals de justícia.

Una assegurança que li ofereix solucions pràctiques a tot tipus de situacions conflictives de caràcter legal, amb una cobertura que arriba als membres de la seva família en els àmbits particular i laboral.

GARANTIES
Atenent a les característiques i els desitjos de cada client, aquesta assegurança presenta dues modalitats amb garanties i cobertures econòmiques que es complementen.

GARANTIES BÀSIQUES
Consultes i assessorament jurídic via telèfon, correu electrònic o fax.
Assessorament jurídic amb la presència d’advocat.
Redacció i revisió de documents, contractes i cartes de reclamació.
Assessorament en ocasió de citacions judicials com a testimoni.
Assessorament judicial i extrajudicial.

RECLAMACIÓ
Dels danys corporals o materials.
Dels drets relatius a l’habitatge: inquilí, propietari o ocupació il·legal de l’habitatge.
Per l’incompliment de contractes d’arrendaments de serveis.
De contractes sobre coses mobles.
De contractes per subministraments.
De drets per altres assegurances.
Per les obres de manteniment a l’habitatge.

Pòlissa Completa
Per l’incompliment del contracte de compravenda de l’habitatge.
Per les accions mobbing immobiliari.
Per l’assetjament i l’agressió sexual.

DEFENSA
Penal
Social per contractes laborals.
Laboral en relació amb el servei domèstic.
Fiscal en via administrativa.

Pòlissa Completa
Suplementària de la responsabilitat civil.
Davant l’Administració, per drets laborals.
Davant l’Administració, per infraccions administratives.
En supòsits d’assetjament laboral per part de l’empresari.

DESPESES
Comprovació de l’origen dels danys

Pòlissa Completa
De peritatge de danys
De divorci.

OLOT
C/ Clivillers, 30 · 17800 OLOT
972 266 712 · 972 274 563 · punset@punsetconsultors.com
RIPOLL
C/ Progrés, 1, Baixos · 17500 RIPOLL
972 700 149 · 972 700 568 · avpunset@punsetconsultors.com
Punset Assegurances Olot - Seguros Bilbao Agència d'Assegurances - Col·legiat

Punset Consultors d’Assegurances posa a la seva disposició un ampli cataleg d’assegurances per a particulars, empreses i autònoms subscrites amb Bilbao Cia. Anma. de Seguros y Reaseguros, s.a., pertanyent al Grupo Catalana Occicente, domiciliada al Pº del Puerto 20 - 4899 GETXO (Vizcaya)

Punset Consultors d’Assegurances s.l. es una Agencia d’Assegurances Exclusiva de Seguros Bilbao-Gº.Catalana Occidente, inscrita en el Registre Especial de Mediadors d’assegurances amb el núm. C0026B17797788.