ASSEGURANCES EXCLUSIVES
972 266 712 punset@punsetconsultors.com
caes

FONS D’INVERSIÓ

PUNSET CONSULOTRS D’ASSEGURANCES li ofereix la possibilitat de millorar la rendibilitat de les seves inversions, amb un ampli ventall de fons d’inversió adequats a tot tipus d’inversors i amb una fiscalitat excel·lent.

Deu raons per invertir en fons d’inversió de Seguros Bilbao
  1. Existeixen diferents tipus de fons que proporcionen diferents alternatives de rendibilitat, en funció del risc que es vulgui assumir.
  2. Permeten invertir en Borsa o en Renda Fixa d’una forma còmoda i senzilla, sense necessitat de ser un expert.
  3. Són un bon instrument per a l’estalvi a llarg termini.
  4. Els fons d’inversió són un producte segur ja que estan gestionats pels millors professionals.
  5. Els fons d’inversió ofereixen gran liquiditat, que li permet disposar en qualsevol moment del total o només de part dels seus diners, sense penalització ni despeses de reemborsament.
  6. La diversificació és seguretat. A través dels nostres fons podrà invertir en els sectors més representatius de l’economia, adaptant en cada moment la distribució de la seva inversió a l’evolució dels mercats.
  7. Poques inversions tenen un grau de transparència com els fons d’inversió. Aquest avantatge li permet controlar la seva inversió fins i tot diàriament i de forma senzilla a través dels diaris, la premsa especialitzada, Internet, etc.
  8. Els fons d’inversió permeten diferir el pagament a hisenda fins al moment en què es realitzi el reemborsament definitiu, per les plusvàlues / minusvàlues generades.
  9. La legislació vigent ofereix la possibilitat de realitzar traspassos entre fons d’inversió sense penalització fiscal. A la pràctica, si posseeix un fons de qualsevol entitat financera i desitja traspassar-lo a Seguros Bilbao Fons, l’operació està exempta de tributació i conservarà el preu de compra i l’antiguitat de la inversió, així com els avantatges fiscals ja adquirits.
  10. Els fons de Seguros Bilbao són fons molt competitius i estan posicionats entre els millors de les seves categories.

Fiscalitat

Els fons d’inversió no estan sotmesos a tributació en l’IRPF fins que es produeix la transmissió o reemborsament de participacions. En aquest moment es generarà una variació patrimonial, guany o pèrdua, per diferència entre el valor de transmissió o reemborsament i el valor d’adquisició o subscripció de les participacions.

Els guanys patrimonials es podran compensar amb pèrdues patrimonials (aquestes últimes ja siguin per vendes de participacions d’altres fons d’inversió, d’accions i / o d’immobles) i el resultat, si és positiu, s’integrarà a la base del estalvi tributant als tipus abans esmentats.

GAMMA DE FONS

FONS DE RENDA FIXA
FONS DE RENDA VARIABLE
FONS MIXTES
OLOT
C/ Clivillers, 30 · 17800 OLOT
972 266 712 · 972 274 563 · punset@punsetconsultors.com
RIPOLL
C/ Progrés, 1, Baixos · 17500 RIPOLL
972 700 149 · 972 700 568 · avpunset@punsetconsultors.com
Punset Assegurances Olot - Seguros Bilbao Agència d'Assegurances - Col·legiat

Punset Consultors d’Assegurances posa a la seva disposició un ampli cataleg d’assegurances per a particulars, empreses i autònoms subscrites amb Bilbao Cia. Anma. de Seguros y Reaseguros, s.a., pertanyent al Grupo Catalana Occicente, domiciliada al Pº del Puerto 20 - 4899 GETXO (Vizcaya)

Punset Consultors d’Assegurances s.l. es una Agencia d’Assegurances Exclusiva de Seguros Bilbao-Gº.Catalana Occidente, inscrita en el Registre Especial de Mediadors d’assegurances amb el núm. C0026B17797788.